Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü

Hakkımızda

Tarım Ekonomisi, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm arayan bir bilim dalıdır. Dünyada Tarım Ekonomisi eğitimi genel olarak Ziraat Fakülteleri içinde yapılmaktadır. Bir tarım işletmesinin en yüksek düzeyde gelir elde etmesi ancak üretim ve işletme planlaması ile gerçekleşebilir. Belli ürünleri yetiştirmek üzere hangi tekniklerin uygulanacağını bilmek kesinlikle yeterli değildir. Tarım ekonomisti girdilerin hangi düzeyde uygulanması gerektiğini analiz eder, alternatif tekniklerin hangisinin daha ekonomik olacağına karar verir, işletmenin içinde bulunduğu koşulları ve kısıtlılıklarını göz önüne alarak hangi üretim dalına ne ölçüde yer verilmesi gerektiğini belirler.

Tarım işletmesinin muhasebesinin tutulması da bu etkinliklere eklenmelidir. Tarımsal Pazarlama da tarım ekonomistlerinin çalışma alanları arasındadır. Diğer bilgilerin yanı sıra, Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Kırsal Sosyoloji bilgileri ile donatılan tarım ekonomistleri, tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının çiftçilerle başarılı ilişkiler kurmalarında etkili olmaktadırlar. Ayrıca Tarım Ekonomistleri, tarım sektörünü geliştirmek, çiftçilerin yaşam düzeylerini iyileştirmek ve tüketicileri aşırı fiyat artışından korumak, tarımsal ürünler dışsatımını arttırmak amacıyla devletin uyguladığı plan ve programlar ile ilgilenirler. Tarım politikası diye tanımlanan bu alan tarım ekonomisinin makro düzeydeki başlıca dalıdır.Tarım Ekonomisi Bölümü mezunlarının önemli bir kısmı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda, Orman Bakanlığı'nda idareci, uygulamacı veya araştırıcı olarak çalışmaktadır. Çalışılan diğer kurumlara bazı örnekler verebiliriz: Şeker Fabrikaları A.Ş., Tarım Satış kooperatifleri ve Birlikleri, Pankobirlik, Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası, Şekerbank, Tütünbank, Yapı ve Kredi Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme Merkezi, T.R.T., Ticaret Odalar, Borsalar, Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri, Başak Sigorta Tarım Departmanı. Mezunların bir kısmı kendilerine ya da başkalarına ait tarım işletmelerinin yönetiminde çalışmaktadır. Bazı tarım ekonomistleri proje bürosu kurmuş ve yürütmektedirler.