Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü

Akademik Kadro

Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Prof. Dr. Taner KUMUK Bölüm Başkanı 1335 Z-17 tkumukcomu.edu.tr
Doç. Dr. Duygu AKTÜRK Bölüm Başkan Yrd. 1341 Z-21 aktürkcomu.edu.tr
Doç. Dr. Sibel TAN Bölüm Öğretim Elemanı 2235 Z-19 sibeltancomu.edu.tr
Doç. Dr. Ferhan SAVRAN Bölüm Öğretim Elemanı 1336 Z-23 fsavrancomu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Selma KAYALAK Bölüm Öğretim Elemanı 1213 Z-20 selmakayalakcomu.edu.tr
 Yrd. Doç. Dr. Bengü EVEREST Bölüm Öğretim Elemanı 2602 Z-22 beverestcomu.edu.tr
 Dr. Arş. Gör. Özge Can NİYAZ Bölüm Öğretim Elemanı 1283 Z-24 ozgecanniyazcomu.edu.tr


Tarım Ekonomisi Bölümünün 2 Anabilim dalı bulunmaktadır.

1- Tarım Politikası ve Yayım

 

  • Prof.Dr. Taner Kumuk (Bölüm Başkanı)
  • Doç. Dr. Sibel TAN
  • Yrd. Doç. Dr. Ferhan SAVRAN
  • Yrd. Doç. Dr. Bengü EVEREST
  • Dr. Arş.Gör. Özge Can NİYAZ

2- Tarım İşletmeciliği

 

 

  • Doç. Dr. Duygu AKTÜRK (Bölüm Başkan Yrd.)
  • Yrd. Doç. Dr. Selma Kayalak