Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü

İş Olanaklari

 • Tarım Bakanlığı
 • Tarım Satış Kooperatifleri
 • Tarım Birlikleri
 • Orman Bakanlığı
 • Ziraat Bankası
 • Devlet Su İşleri
 • Tarım Kredi Kooperatifleri
 • Ziraat Odaları
 • Milli Prodüktivite Merkezi
 • Devlet Planlama Teşkilatı
 • Hazine Müsteşarlığı
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı
 • T.R.T.
 • İhracatı Geliştirme Merkezi
 • Ticaret Odaları
 • Borsalar
 • Sanayi Odaları
 • İhracatçı Birlikleri
 • Devlet İstatistik Enstitüsü
 • Özel Sektör