Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarım Ekonomisi Bölümü Girişliler

 

I. YARIYIL

II. YARIYIL

KOD

DERSLER

KS

TS

US

KOD

DERSLER

KS

TS

US

 

Fizik

3

3

-

 

Matematik II

3

3

-

 

Kimya

3

2

2

TE-102

 Ekonomi

2

2

-

 

Matematik I

3

3

-

 

Tarımsal Ekoloji

2

2

-

 

Botanik

3

2

2

 

Zooloji

3

2

2

 

Meteoroloji

2

2

-

 

Mikrobiyoloji

2

2

 

 

Temel Bilgi TeknolojileriKul.

3

2

2

 

Toprak Bilgisi

3

3

-

 

Toplam

17

15

4

 

Toplam

15

14

2

 

Türk Dili I

2

2

-

 

Türk Dili II

2

2

-

 

Atatürk İlk. ve inkılapTarihi I.

2

2

 

 

Atatürk İlk. ve İnkılapTarihi II.

2

2

 

 

Yabancı Dil I

3

3

 

 

Yabancı Dil II

3

3

 

 

III. YARIYIL

IV. YARIYIL

KOD

DERSLER

KS

TS

US

KOD

DERSLER

KS

TS

US

TE-201

Tarım Ekonomisi

2

2

 

Z

İstatistik I.

2

2

 

Z

Tarımsal Yapılar Ve Sulama

3

2

2

Z

Bitki Koruma

3

2

2

Z

Tarım Makinaları

3

2

2

Z

Hayvansal Üretim Sistemleri

2

2

 

Z

Gıda Bilimi ve Güvenliği

2

2

 

Z

Tarla Bitkileri

3

2

2

Z

Bitki Fizyolojisi

2

2

 

z

Bahçe Bitkileri

3

2

2

TE-203

Kırsal Sosyoloji

2

2

-

Z

Ölçme Bilgisi

2

1

2

 

 

 

 

 

z

Bitki Besleme

3

2

2

 

 

14

12

4

 

 

18

13

10

 

 

 

 

 

 

 4 Yarıyıl Toplamı

64

54

20

18 uygulama ders saati %25'lik sınırlamayı karşılamaktadır

V. YARIYIL

VI. YARIYIL

KOD

DERSLER

KS

TS

US

KOD

DERSLER

KS

TS

US

TE-301

Ekonomistler için Matematik

3

2

2

TE-302

Makroekonomi

2

2

-

TE-303

Tarımsal Pazarlama

3

2

2

TE-304

Tarımsal Örgütlenme ve Koop.

3

2

2

TE-305

Mikro Ekonomi

2

2

0

TE-306

Tarımsal Yayım ve Haberleşme

3

2

2

TE-307

İstatistik II.

3

2

2

TE-308

Kıymet Takdiri ve BilirKişilik

3

2

2

TE-309

Türkiye Ekonomisi

2

2

 

TE-310

Tarımsal Proje Haz. Tek. I.

3

2

2

TE-311

Tarım Tarihi ve Deotolojisi

2

2

0

 

 

 

 

 

**

Seçmeli Dersler

3

3

 

**

Seçemeli Dersler

3

3

 

 

 

16

13

6

 

 

17

13

8

** Diğer Bölüm derslerinden V. Ve VI. Yarıyılların her ikisi için toplam 6 kredi saat seçilmelidir.

VII. YARIYIL

VIII. YARIYIL

KOD

DERSLER

KS

TS

US

KOD

DERSLER

KS

TS

US

TE-401

Üretim Ekonomisi

3

3

0

TE-402

Tarımsal İşletmelerin Plan.

3

2

2

TE-403

Tarımsal Proje Haz. Tek. II.

3

2

2

TE-404

Ekonometri

3

2

2

TE-405

Tarımsal Muhasebe

3

2

2

TE-406

Tarım Politikası

3

3

0

TE-415

Mesleki Uygulama-1

2

0

4

TE-416

Mesleki Uygulama-2

2

0

4

TE-417

Mezuniyet Tezi-1

1

0

2

TE-418

Mezuniyet Tezi-2

1

0

2

*

Sosyal-Kültürel İçerikliDers

3

3

0

*

Sosyal-Kültürel İçerikliDers

3

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm İçi Seçmeli Dersleri

 

 

 

 

Bölüm İçi Seçmeli Dersleri

 

 

 

TE-407

Uluslararası Pazarlama

2

2

0

TE-408

Kırsal Kalkınma

2

2

0

TE-409

Doğal Kay. ve Çevre Ekon.

2

2

0

TE-410

Tarım Hukuku

2

2

0

TE-411

Tarımsal Kuruluşlar ve Org.

2

2

0

TE-412

Tarımsal Finansman ve Kredi

2

2

0

TE-413

Tarıma Dayalı Sanayi

2

2

0

TE-414

Tarımsal Ürünleri Maliyeti

2

1

2

TE-419

Yetişkinlerin Eğitimi ve SunumTeknikleri

2

1

2

TE-420

Tarım Sigortaları

2

2

0

 

 

 

 

 

TE-422

Proje ve Risk Yönetimi

3

3

0

 

 Alınacak Toplam kredi

18

13

10

 

 Alınacak Toplam kredi

18

13

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Toplam

135

106

54

 VII ve VIII. Yarıyıllarında en az 3 kredilik sosyal-kültürel ve/veya sanat içerikli ders seçmeli ders olarak alınacak ve bölüm içi seçmeli derslerden bu yarıyıllarda toplam 4 kredi olacak şekilde dersler seçilecektir..