Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü

Çalışma Konuları

 • Tarım işletmelerinin planlaması
 • Tarımsal üretim için uygun girdi kombinasyonları
 • Alternatif maliyetlere göre üretim tekniklerinin belirlenmesi
 • Pazarlama kanallarının saptanması ve tarımsal ürünlerin iç ve dış satımı
 • Tarım işletmelerinin muhasebe kayıtlarının tutulması ve analizi
 • Kırsal alanda yeniliklerin yayılması ve kırsal kalkınma
 • Kırsal alanda örgütlenme
 • Tarıma dayalı sanayi
 • Tarım politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesi
 • Besin güvenliği
 • Sürdürülebilir tarım