Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü

Proje Ve Tezler

Projeler;
“Sözleşmeli Tarımın Yeniliklerin Yayılması Üzerine Etkisi ve Sözleşmeli Tarım Yapan İşletmeler ile Yapmayan İşletmelerin Teknik, Sosyal ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması”


Prof.Dr.Taner Kumuk
Yrd.Doç.Dr. Ferhan Savran
Yrd.Doç.Dr.Duygu Aktürk
Araş.Gör.Ayten Zan

“Üre İle İşlenmiş Buğday Samanının Saanen Oğlaklarının Besi Performansına ve Ülke Ekonomisine Katkıları”

Prof.Dr.Taner Kumuk
Yrd.Doç.Dr. Ferhan Savran
Yrd.Doç.Dr.Duygu Aktürk
Yrd. Doç.Kemal Çelik

“Gökçeada’da Serbest Koşullarda Yetiştirilen Koyun ve Keçilerin Biyolojisi ve Ekolojisi Üzerine Araştırmalar”

Yrd.Doç.Dr.Hakan Hakyemez
Yrd.Doç.Dr.Duygu Aktürk
Yrd.Doç.Dr.Türker Savaş
Doç.Dr.Yaman Yurtman
Araş.Gör.Gürbüz Daş
Araş.Gör.Ayten Zan

“Damızlık Sığır Yetiştirici Birliklerine Üye Olan ve Olmayan Tarım İşletmelerinin Karşılaştırılmalı Analizi ve Etkinlik Ölçümü”
Yrd.Doç.Dr.Duygu Aktürk
Doç.Dr.Füsun Tatlıdil
Yrd.Doç.Dr.Ferhan Savran

"Biga İlçesinin Tarımsal Potansiyeli ve Mevcut Üretim Teknikleri"
Prof. Dr. N. Mücella Müftüoğlu
Doç. Dr. Feyzi Uğur
Yrd. Doç. Dr. Duygu Aktürk
Yrd. Doç. Dr. Cem Ömer Egesel
Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü

"Gökçeada'da Organik ve Geleneksel Zeytin Üretiminin Karşılaştırmalı Analizi"
Yrd. Doç. Dr. Duygu Aktürk

Tezler;

TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ


"Türkiyenin AB ile Olan Tarım Ürünleri Dış Ticaret Politikası ve Seçilmiş Ürünlerde Uluslararası Rekabet Gücünün Karşılaştırılması"
Ayten Zan, 2005.

"Balıkesir İli Burhaniye İlçesinde Yağlık Zeytin Üreten İşletmelerin Ekonomik Analizi"
Çiğdem Yapıcı, 2006.

"Organik Tarım Ürünlerinin Talep Açısından İrdelenmesi:Çanakkale Örneği"
Oktay Gökhan Özer, 2008.

DEVAM ETMEKTE OLAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

"Tarımsal Ürünlerin Pazarlanmasında Çiftçi Örgütlerinin Rolü ve Önemi:Çanakkale Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Örneği"
Bengü EVEREST

"Çanakkale Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan Tarımsal İşletmelerin Süt Üretim Faaliyetlerinin Ekonomik Analizi"
Pınar GÖKTÜRK

"Köy-Koop'a Üye Olan ve Süt Sığırcılığı Yapan İşletmeler ile Üye Olmayıp Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Tarımsal Yeniliklerin Benimsenmesi Açısından Karşılaştırılması"
Mehmet YÜKSEL

"Süt Keçiciliği Verim Kayıplarının Birim Ürün Maliyetine Etkisi:Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Keçicilik Birimi Örneği"
Duygu ÇITAK

"Çanakkale Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan Çiftçilerim Sosyal ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi"
Hülya ÖZDURAN