Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü

Hakkımızda

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 11.07.1992 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun 3837 Sayılı Kanunun Ek 21. maddesine göre 1992 yılında kurulmuştur.
Tarım Ekonomisi Bölümü fakültemizdeki diğer bölümlerle birlikte öğretim ve araştırma yapmaktadır. Tarım Ekonomisi, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak; üretim ve işletme planlaması, tarımsal ürünlerin pazarlanması, kırsal kalkınma, örgütlenme, tarım politikası gibi alanlarda ülke ve çiftçi ihtiyaçlarında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik çalışmaları yürüten bir bölümdür.
Bölüm bünyesinde Tarım İşletmeciliği ile Tarım Politikası ve Yayım adı altında iki Anabilim Dalı bulunmaktadır. Her Anabilim dalı kendi alanında öğretim-eğitim ve araştırma birimi niteliğindedir. Tarım Ekonomisi Bölümü, altı öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Bölümde 2001-2002 eğitim-öğretim yılından itibaren yüksek lisans eğitimi başlamıştır. Lisans düzeyinde ilk mezunlarını 2002-2003 eğitim-öğretim döneminde vermiştir.
Tarım Ekonomisi, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm arayan bir bilim dalıdır. Dünyada Tarım Ekonomisi eğitimi genel olarak Ziraat Fakülteleri içinde yapılmaktadır. Bir tarım işletmesinin en yüksek düzeyde gelir elde etmesi ancak üretim ve işletme planlaması ile gerçekleşebilir. Belli ürünleri yetiştirmek üzere hangi tekniklerin uygulanacağını bilmek kesinlikle yeterli değildir. Tarım ekonomisti girdilerin hangi düzeyde uygulanması gerektiğini analiz eder, alternatif tekniklerin hangisinin daha ekonomik olacağına karar verir, işletmenin içinde bulunduğu koşulları ve kısıtlılıklarını göz önüne alarak hangi üretim dalına ne ölçüde yer verilmesi gerektiğini belirler. Tarım işletmesinin muhasebesinin tutulması da bu etkinliklere eklenmelidir. Tarımsal Pazarlama da tarım ekonomistlerinin çalışma alanları arasındadır.
Diğer bilgilerin yanı sıra, Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Kırsal Sosyoloji bilgileri ile donatılan tarım ekonomistleri, tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının çiftçilerle başarılı ilişkiler kurmalarında etkili olmaktadırlar. Ayrıca Tarım Ekonomistleri, tarım sektörünü geliştirmek, çiftçilerin yaşam düzeylerini iyileştirmek ve tüketicileri aşırı fiyat artışından korumak, tarımsal ürünler dışsatımını arttırmak amacıyla devletin uyguladığı plan ve programlar ile ilgilenirler. Tarım politikası diye tanımlanan bu alan tarım ekonomisinin makro düzeydeki başlıca dalıdır.

BAĞLANTILAR